Moje konto

Logowanie

Zarejestruj się

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Konfekcjonowania Ziół FLOS Elżbieta i Jan Głąb Spółka jawna poprzez pobranie moich danych osobowych za pośrednictwem wypełnionego formularza zakupu towaru stanowiącego ofertę sklepu internetowego w celu realizacji zamówienia towaru handlowego bądź usługi ze strony sklepu internetowego prowadzonego przez Zakład Konfekcjonowania Ziół FLOS Elżbieta i Jan Głąb Spółka jawna oraz dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
Niniejsza zgoda wyrażona jest dobrowolnie, a osoba jej udzielająca ma możliwość żądania usunięcia danych osobowych w każdym czasie.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Konfekcjonowania Ziół FLOS Elżbieta i Jan Głąb Spółka jawna z siedzibą w Mokrsku nr 118, 98-345 Mokrsko.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia wybranego przez klienta Sklepu Flos towaru handlowego bądź usługi ze strony sklepu internetowego i dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot świadczący na podstawie zawartej z Administratorem danych osobowych usługi księgowe w zakresie prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zamówienia, a następnie po zrealizowaniu zamówienia i upływie terminów przedawnienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, w wymiarze odpowiadającym zawarciu umowy między przedsiębiorcami bądź między przedsiębiorcą a osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zostaną usunięte z serwera. Dane osobowe oznaczone na fakturach i innych dokumentach zakupowych będą przechowywane przez okres odpowiadający przepisom prawa podatkowego.
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru wskazanego przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne a ich podanie danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy sprzedaży i zrealizowania zamówienia. Brak zgody skutkuje niemożnością zakupu towaru bądź usługi.